Medezeggenschap en de OR

It takes two to tango: samenwerking tussen zeggenschap en medezeggenschap een voorwaarde voor resultaat en draagvlak.

Er is een OR. En nu?

Voor elke onderneming in Nederland geldt, als er 50 of meer medewerkers in dienst zijn, is het instellen van een OR verplicht. Niet vrijblijvend dus, gewoon verplicht. Met minder dan 50 medewerkers kan een PVT ingesteld worden. Het instellen van de OR is de taak van de bestuurder.

Collega’s kiezen de leden van de OR. In OR-taal heten deze collega’s de achterban. De OR heeft het recht om zijn vragen, ideeën en beslissingen met de achterban te bespreken. Hoewel de OR rekening houdt met wat onder de collega’s leeft, beslist de OR zelfstandig. Dat heet ‘zonder last en ruggespraak’.

Na de installatie van de ondernemingsraad begint het pas echt!

De wet geeft aan over welke onderwerpen de OR in elk geval wat kan, mag en moet vinden. Dat is interessant. Naar onze opvatting begint invloed nemen pas echt als je als OR met overwegingen en argumenten een bijdrage levert aan discussies, aan beslissingen over ‘belangrijke’ onderwerpen.

Delphior Pro OR is een trainings- en adviesbureau met oprechte interesse voor jou, je organisatie en ondernemingsraad.

Ook dit 'spel' is te leren

De uitdaging is in gesprek gaan met ‘de bestuurder’ over dat wat je als OR belangrijk vindt en over wat ‘de bestuurder’ belangrijk vindt. Naar elkaar luisteren, met respect voor een ieders positie. Invloed uitoefenen op wat er in de organisatie gebeurt, of zou moeten gebeuren. Als dat lukt, dan wordt het echt leuk en zinvol voor alle betrokkenen. In een notendop is dit ‘spel’ de bedoeling van OR-lidmaatschap. Een spel dat te leren is. De organisatie wordt er wijzer van. En dat geldt veelal ook voor een ieder persoonlijk.

Dat is overigens gemakkelijker gezegd dan gedaan. Je krijgt als OR-lid met zaken te maken waarmee je in je eigen functie nooit te maken hebt. Dat is en interessant en soms ook lastig. Je wordt geacht standpunten in te nemen en deze uit te dragen. Standpunten die besloten worden door het gehele OR-team. Een OR-team dat jij niet gekozen hebt, maar wel gekozen is!

Wij bieden trainingen, advies en cursusdagen op maat. Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

OR en resultaat

Invloed is een middel om mee te praten, te weten, te denken en te beslissen over wat en over hoe ontwikkelingen in je organisatie plaatsvinden. Meepraten, dwarsliggen, kritisch zijn of slim, het kan en mag allemaal!

Het is de kunst is om dat zo te doen dat je invloed en het resultaat optimaal is. Het succesvolle recept van een paar jaar geleden, hoeft dat nu niet meer te zijn.

De OR en de onderneming van toen zijn misschien niet meer die van nu. Andere bestuurder, andere ondernemer, inmiddels onderdeel geworden van een multinational, de concurrentie en technologische ontwikkelingen? Dit alles kan van grote invloed zijn op wat je doet en je hoe dat doet.

Een ding weten we zeker. Als je als OR zelf ideeën hebt over belangrijke kwesties in je bedrijf of over de toekomst van het bedrijf. En je bent in staat dat goed over het voetlicht te brengen, dan stijgt je invloed! En het is ook leuk en leerzaam om dat te doen

Achterban en resultaat

Vergeet niet om je resultaten met de achterban te delen. Dagelijks contact, een (digitale) OR-nieuwsbrief, een podcast of met andere digitale mogelijkheden zijn middelen om collega’s te bereiken. Ook het houden van een achterban-enquête behoort ook tot de mogelijkheden om meer te weten te komen.

Een schip in de haven is veilig, alleen zijn schepen daar niet voor gemaakt.​

John Augustus Shedd

Delphior Pro OR is een trainings- en adviesbureau met oprechte interesse voor jou, je organisatie en ondernemingsraad.
Email ons

henny@delphior.nl
lukas@delphior.nl

Bel ons

06 22792216
06 53990988

Vind ons

Couwenhoven 4614,
3703 EM Zeist